Sự cần thiết của các mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở

Trong một lần phỏng vấn các ứng viên thi tuyển vào Microsoft, Bill Gates đặt ra câu hỏi cho ứng viên: “Theo bạn, đâu là yếu tố duy trì tính ổn định và thành công của các hoạt động kinh doanh ngày nay?”. Có một ứng viên đã trả lời: “Đó là tính chặt chẽ của hợp đồng”. Ứng viên này đã có số điểm tối đa từ Bill Gates sau câu trả lời này.

Hợp đồng sẽ giúp duy trì ổn định và thành cioong của các doanh nghiệp.

Hợp đồng sẽ giúp duy trì ổn định và thành công của các doanh nghiệp.

Điều này cho thấy tính quan trọng của các hợp đồng trong sự vận hành ổn định của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hiểu một cách đơn giản thì hợp đồng chính là sự thỏa thuận bằng văn bản, là những quy định mang tính pháp lý, là sự ràng buộc giữa các bên tham gia về quyền lợi và nghĩa vụ. Trong lĩnh vực xây dựng, mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở, hợp đồng xây dựng, chính là những thỏa thuận mang tính chất pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

Hợp đồng chính dùng làm cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Chính những thỏa thuận trong hợp đồng sẽ là căn cứ quan trọng để xác đinh quyền lợi và trách nhiệm của các bên.

Hợp đồng xây dựng nhà ở thường có đặc thù xây dựng theo đơn chiếc, tại nhiều địa điểm khác nhau, chịu tác động của thị trường và chính sách Nhà nước. Dó đó quá trình lên hợp đồng sẽ phải điều chỉnh giá cho phù hợp, kiếm soát sự gia tăng trách nhiệm của các bên và nội dụng giá hợp đồng.

Có một bản hợp đồng xây dựng chặt chẽ sẽ tạo hành lang pháp lý bảo vệ an toàn cho các chủ thể tham gia hợp đồng. Tuy giữa các bên tham gia hợp đồng có quyền thự do thực hiện các cam kết nhưng phải đảm bảo sự tự do đó nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Những mẫu hợp đồng xây dựng, hợp đồng giao nhận thầu, hợp đồng thiết kế nhà ở sẽ hướng dẫn bạn trong việt soạn thảo một hợp đồng cụ thể.

Việc lập nên một hợp đồng cũng không phải là khó nhưng cần thiết phải có đầy đủ những quy định, các điều khoản thống nhất, và đảm bảo lợi ích của các bên tham gia, đúng chuẩn về hình thức hợp đồng.

Để giúp các bạn tiết kiệm thời gian và công sức để tìm kiếm những mẫu hợp đồng chuẩn Nam Long xin gửi đến bạn những mẫu hợp đồng xây dựng đúng chuẩn hiện nay như: Hợp đồng thư vấn thiết kế, hợp đồng thẩm tra thiết kế, hợp đồng thi công xây dựng… tại đây.

 

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *