Bảng kê nguyên vật liệu xây nhà

Bảng kê nguyên vật liệu xây nhà là một phần nhỏ trong bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở – giúp gia chủ bước đâu nhẩm tính được khối lượng vật tư cũng như chi phí cần thiết cho quá trình xây dựng.

Thông thường những người lần đầu tiên xây nhà do chưa có kinh nghiệm nên thường không nắm được những loại vật tư cần thiết dẫn đến khó khăn khi tiến hành lập dự toán.

Bài vết này sẽ gửi đến bạn file mẫu dự toán chi phí xây dựng nhà ở trong đó có liệt kê gần như đầy đủ những loại nguyên vật liệu xây nhà.

Bảng kê nguyên vật liệu xây nhà mẫu:

bang-ke-nguyen-vat-lieu-xay-nha

Bảng kê nguyên vật liệu xây nhà

Tải về file đầy đủ bảng kê nguyên vật liệu:

https://drive.google.com/file/d/0B8ljFKaQD0TqcGc4SE1sZWVZalk

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *